English

FABRIKA MUNDO presents and supports musical projects of a certain number of artists from different origines who live in Belgium and represent the diversity in our society.

Musica Mestiza wants to encourage intercultural encounters as well as artistical collaboration between persons coming from various cultures, and at the same time promote and diffuse their music or other artistic projects.

In order to realise these goals we are looking constantly for partners who are up to and willing to invest in the artists and projects in which we believe, by offering them a stage or providing them other facilities according to their possibilities.

In the future we would also like to organise some events, preferably in collaboration with one or more partners, and therefor we also look accross the borders of our country.

For Musica Mestiza the key-words are diversity, cultural interchange, innovation and creativity.

We offer also administrative support to the artists who put their trust in us.

Nederlands

FABRIKA MUNDO presenteert en ondersteunt muzikale projecten van een aantal artiesten van diverse origine die in België woonachtig zijn en die de diversiteit van onze samenleving vertegenwoordigen. Musica Mestiza wil interculturele ontmoeting en artistieke samenwerking tussen mensen van verschillende afkomst, alsook hun muziek, bevorderen, promoten en kenbaarheid geven.

Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar partners binnen het artistieke veld die bereid zijn en ook goesting hebben om mee te investeren in de artiesten en projecten waar wij in geloven, door hen een podium aan te bieden of andere bv. logistieke faciliteiten te verlenen waar dat binnen de mogelijkheden ligt.

Op termijn willen wij ook graag events organiseren en dat natuurlijk ook liefst in samenwerking met een of meerdere partners en wij kijken daarbij ook graag over de landsgrenzen heen.

Verder wil Musica Mestiza inzetten op diversiteit, culturele uitwisseling, vernieuwing en creativiteit.

Wij bieden ook administratieve ondersteuning aan de artiesten die ons hun vertrouwen hebben gegeven.

Français

FABRIKA MUNDO présente et soutient des projets musicaux d’un certain nombre d’artistes d’origines

diverses qui habitent en Belgique et qui représentent la diversité dans notre société.

Musica Mestiza veut encourager les rencontres interculturelles et la collaboration artistique entre personnes issues de différentes cultures, en même temps que de promouvoir et de faire connaître leur musique ou autres projets artistiques.

Pour nous permettre de réaliser ces objectifs nous sommes constamment à la recherche de partenaires qui sont disposés à et qui ont envie d’investir dans les artistes et les projets en lesquels nous croyons, en leur offrant un podium ou en leur accordant d’autres facilités, par exemple logistiques dans la mesure de leurs possibilités.

A terme nous aimerions également organiser des événements, de préférence bien sûr avec un ou plusieurs partenaires, et pour ce réaliser nous n’hésiterons pas à regarder au delà des frontières de notre pays.

Musica Mestiza veut s’engager dans la diversité, les interchanges culturels, l’innovation et la créativité.

Nous proposons également un soutien administratif aux musiciens qui nous ont donné leur confiance.

openingsconcert

openingsconcert / concert d’ouverture

NL /  FR (en dessous) Beste muziekliefhebber, Allereerst wens ik  u en uw dierbaren voor 2016 een voorspoedig maar ook een succesvol en verrijkend  jaar toe. Graag wil ik u uitnodigen voor een concert dat wij organiseren met onze gloednieuwe vzw Fabrika Mundo en dat zal doorgaan op zondag 10 januari 2016 om 17 uur in de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060

Welcome !!

FABRIKA MUNDO presents and supports musical projects of a certain number of artists from different origines who live in Belgium and represent the diversity in our society. Musica Mestiza wants to encourage intercultural encounters as well as artistical collaboration between persons coming from various cultures, and at the same time promote and diffuse their music or