openingsconcert

openingsconcert / concert d’ouverture

NL /  FR (en dessous)
Beste muziekliefhebber,
Allereerst wens ik  u en uw dierbaren voor 2016 een voorspoedig maar ook een succesvol en verrijkend  jaar toe.
Graag wil ik u uitnodigen voor een concert dat wij organiseren met onze gloednieuwe vzw Fabrika Mundo en dat zal doorgaan op zondag 10 januari 2016 om 17 uur in de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060 Brussel (St-Gillis).
Fabrika Mundo vzw  werd opgericht met als doel het promoten en ondersteunen van een aantal artiesten waarin wij geloven en hun projecten.
Deze projecten, die vooral draaien rond muziek en culturele ontmoeting, willen wij tijdens dit concert aan u voorstellen.
Bij de keuze van onze projecten, waarvan u hierna een korte beschrijving vindt, streven wij naar diversiteit en authenticiteit maar vooral ook naar kwaliteit
Inkom: 12 € aan de kassa / 9 € na reservering door een mailtje te sturen naar paulusvandenberghe@telenet.be of via tel.nr. 0486 36 53 73
Onze website www.fabrikamundo.comzal helaas pas beschikbaar zijn vanaf 4 januari.
In de hoop u daar te ontmoeten,
met vriendelijke groet.
——————————————————-
Chers amateurs de musique,
D’abord je vous souhaite une excellente année 2016 avec beaucoup de nouvelles découvertes enrichissantes.
J’aimerais vous inviter à un concert que nous organisons avec notre toute nouvelle asbl Fabrika Mundo et qui aura lieudimanche le 10 janvier 2016 à 17 h. au Pianofabriek, rue du Fort 35 à 1060 St-Gilles.
Fabrika Mundo asbl a été fondée avec l’objectif de promouvoir et de soutenir un certain nombre d’artistes en qui nous croyons ainsi que leurs projets.
C’est ces projets  qui tournent essentiellement autour de la musique et de la rencontre interculturelle, que nous voulons vous présenter pendant ce concert.
Le choix de nos projets, dont vous trouvez ci-après une courte description, est inspiré par une recherche de diversité et d’authenticité mais aussi et surtout de la qualité
Prix d’entrée: 12 € à la caisse ou 9 € après réservation en envoyant un mail à paulusvandenberghe@telenet.be ou par téléphone au 0486 36 53 73.
Notre site web www.fabrikamundo.com sera disponible à partir du 4 janvier.
Dans l’espoir de vous y rencontrer.
Sincères salutations.
http://eepurl.com/bLfYRL
openingsconcert

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *